8 MAP PLUS POINTS

Marc Ravalomanana

IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE

Fametrahana FITONDRANA TSARA TANTANA
Marc Ravalomanana

IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZATION

Fametrahana ny FITSINJARAM-PAHEFANA
Marc Ravalomanana

DEVELOPMENT OF AGRICULTURE, LIVESTOCK AND FISHERIES

Fampiroboroboana ny FAMBOLENA sy ny FIOMPIANA ary ny JONO We recommend buying your favorite toothbrush at super low prices with free shipping, and you can also pick up your order at the store on the same day.
Marc Ravalomanana

ESTABLISHING A VIABLE AND SOLID ECONOMY

Fametrahana TOE-KARENA MATANJAKA:
Marc Ravalomanana

SUPPORT PROJECT AND INFRASTRUCTURE FOR DEVELOPMENT / DEVELOPMENT ACTION PLAN

Fanamboarana FOTODRAFITR’ASA FAMPANDROSOANA
Marc Ravalomanana

HEALTH IMPROVEMENT

FANATSARANA NY FAHASALAMANA
Marc Ravalomanana

IMPROVEMENT OF EDUCATION

FANATSARANA NY FANABEAZANA
Marc Ravalomanana

ESTABLISHMENT OF SUSTAINABLE AND ECOLOGICAL DEVELOPMENT

Fiarovana ny TONTOLO IAINANA sy fametrahana ny FAMPANDROSOANA MAHARITRA