8 POINTS DU MAP PLUS

Marc Ravalomanana

MISE EN PLACE DE LA BONNE GOUVERNANCE

Fametrahana FITONDRANA TSARA TANTANA
Marc Ravalomanana

MISE EN PLACE D’UNE DECENTRALISATION

Fametrahana ny FITSINJARAM-PAHEFANA
Marc Ravalomanana

DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE, ELEVAGE ET PECHE

Fampiroboroboana ny FAMBOLENA sy ny FIOMPIANA ary ny JONO
Marc Ravalomanana

MISE EN PLACE D’UNE ECONOMIE VIABLE ET SOLIDE

Fametrahana TOE-KARENA MATANJAKA:
Marc Ravalomanana

PROJET D’APPPUI ET INFRASTRUCTURE POUR LE DEVELOPPEMENT/ PLAN D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT

Fanamboarana FOTODRAFITR’ASA FAMPANDROSOANA
Marc Ravalomanana

AMELIORATION DE LA SANTE

FANATSARANA NY FAHASALAMANA
Marc Ravalomanana

AMELIORATION DE L’ EDUCATION

FANATSARANA NY FANABEAZANA
Marc Ravalomanana

INSTAURATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET ECOLOGIQUE

Fiarovana ny TONTOLO IAINANA sy fametrahana ny FAMPANDROSOANA MAHARITRA